Programa educatiu

Programació

Des del Programa educatiu volem continuar generant més cultura del teatre i garantint-ne la presència en totes les etapes de creixement d’infants i joves. Que tothom pugui viure una primera experiència teatral i que les arts escèniques també formin part de la vida quotidiana de les escoles i instituts.

El Programa educatiu del Lliure compta amb l’aval del Segell de Qualitat Educativa del Consell d’Innovació Pedagògica de l’Ajuntament de Barcelona.