Activitats complementàries a les funcions | Programa educatiu

Activitats complementàries a les funcions

Les accions educatives complementàries al fet de venir a teatre contribueixen a formar l’alumnat com a alguna cosa més que “bons espectadors” i proposen les primeres llavors per al diàleg, l’associació d’idees, l’esperit crític, l’empatia i la capacitat d’expressar-se.