Sostenibilitat

Sostenibilitat

El Patronat de la Fundació Teatre Lliure va acordar la primavera de 2020 impulsar un Pla de Sostenibilitat Ambiental del Teatre Lliure, amb l’objectiu de ser un exemple de com les arts i la cultura poden jugar un paper rellevant en la lluita contra el canvi climàtic i la degradació del medi ambient.
El Pla de Sostenibilitat Ambiental del Teatre Lliure s’organitza en vuit àrees:

 • Optimització i sistematització de dades rellevants a efectes d’anàlisi i presa de decisions
 • Sistematització dels controls i vigilància periòdica dels indicadors
 • Processos de control del compliment normatiu en aspectes mediambientals
 • Reducció i correcta gestió dels residus, especialment els residus perillosos
 • Reducció del consum d’aigua
 • Optimització i reducció del consum energètic
 • Millores en l’àmbit de viatges i transports
 • Obtenció de certificacions ambientals

L’organització del Teatre Lliure està portant a terme en el període 2020/22 tot un seguit d’accions que està transformant la nostra manera de treballar per fer-la més sostenible:


 • Creació de la Comissió de Sostenibilitat amb participació dels diferents departaments de tota l’organització
 • Auditoria energètica de les diverses seus del Teatre Lliure
 • Establiment d’indicadors de compliment i anàlisi periòdic per àrees
 • Revisió de les polítiques de contractació de subministraments i establiment de criteris de sostenibilitat a complir per part dels proveïdors
 • Creació de punts de recollida selectiva de residus dins les nostres instal·lacions
 • Implantació d’una política de recollida i gestió de residus per assolir l’objectiu de “zero abocador”
 • Reducció de l’ús de paper i de les impressions tant a nivell intern com cara al públic
 • Eliminació del plàstic d’un sol ús
 • Substitució de les lluminàries convencionals per lluminàries LED
 • Instal·lació de plaques fotovoltaiques per millorar l’eficiència energètica
 • Instal·lació d’aixetes amb temporitzador i control de cabdal per reduir el consum d’aigua

Les accions de millora de l’eficiència energètica del Pla de sostenibilitat del Teatre Lliure es duen a terme amb el suport del Fons FEDER-Departament de Cultura de la Generalitat.